کنتور های آبفر دارای ۳ سال گارانتی

کلیه کنتورهای شرکت آبفر در صورت سالم بودن پلمپ و عدم حدوث عیوب به واسطه نصب و بهره برداری اشتباه به مدت سه سال گارانتی می گردد.