خط مشی شرکت آبفر (سهامی عام)

بسمه تعالی

خط مشی کیفیت

شرکت آبفر اولین و بزرگترین تولید کننده کنتورهای آ ب در ایران میباشد . هدف مدیریت این شرکت همگام با کلیه مدیران میانی و کارکنان در جهت بهبود مستمر کیفیت ، جلب رضایت مشتریان داخلی و خارجی میباشد . جهت تحقق این امر شرکت آبفر اقدامات زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است و بدینوسیله مدیر عامل شرکت تعهد خود را نسبت به خط مشی کیفیت اعلام میدارد .

  1. اولویت دادن به کیفیت محصول .
  2. جلب رضایت مشتریان با تولید محصولی مطابق نظر و خواست مشتری با رعایت استانداردهای معتبر.
  3. ارتقاء مهارت و دانش کارکنان از طریق آموزش مستمر جهت همگامی با رشد و توسعه روز جهانی.
  4. حفظ و برپایی سیستم کیفیت ، بهبود و فراگیر نمودن آن در کلیه فعالیتهای شرکت .
  5. کنترل کیفیت و نظارت دائم در تمامی مراحل فرآیند تولید محصول .
  6. استفاده از منابع و امکانات (نیروی انسانی ، تجهیزات و مواد اولیه) مناسب برای تولید محصول با کیفیت مطلوب و برتر.
  7. بررسی مشکلات و عدم انطباقها درتمام فعالیتها و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بمنظور رفع آنها در راستای بهبود بصورت پیوسته .

جهت دستیابی به اهداف فوق شرکت آبفر سیستم کیفیت خود را بر اساس استاندارد ایران ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۰۸ پیاده نموده است و کلیه مدیران و کارکنان شرکت با توجه به خواست درونی خود ملزم به رعایت آن میباشند .