کنتور سنجاب

تولید  کنتورهای سنجاب : ۱۳۷۵

این کنتورها از نوع توربینی تک افشانه کلاس C و مناسب برای آبهای سخت و دارای ذرات معلق ریز می باشد. به عبارتی مزایای کنتورهای سرعتی و حجمی را تواما داراست و در سایز ۱/۲ اینچ تولید گردیده است .

تولید کننده

شرکت آبفر (سهامی عام)

سال تولید

1375

اشتراک گذاری