کنتور کنارگذر سنجاب

تولید کنتور سنجاب : ۱۳۷۵

این کنتور از نوع توربینی تک افشانه کلاس C و مناسب برای آبهای سخت و با ذرات معلق ریز می‏باشد. به عبارتی مزایای کنتورهای سرعتی و حجمی را تواماً داراست و در سایز۱/۲ اینچ تولید ‏گردیده است.
تولید کننده

شرکت آبفر (سهامی عام)

سال تولید

1375

اشتراک گذاری